45cm Slimline 10 Place Dishwasher White
45cm Slimline 10 Place Dishwasher White
by Statesman
 

 

Part Code SFD10P

60cm 12 Place Dishwasher White
60cm 12 Place Dishwasher White
by Statesman
 

 

Part Code SFD12P